Tòa án tối cao Nga đã đưa việc sử dụng trái phép tiền điện tử vào danh sách các tội phạm hình sự liên quan đến rửa tiền, trang tin pháp lý địa phương Pravo đưa tin hôm thứ ba , Ngày 26 tháng 2.

Tòa án đã đưa ra các sửa đổi mới đối với nghị định chống rửa tiền (AML) ban hành vào tháng 7 năm 2015. Những làm rõ này liên quan đến các điều khoản về luật hình sự của Nga dành cho việc hợp pháp hóa tài sản có được thông qua hình sự

Theo Alexander Chervotkin, một thẩm phán đã bình luận về các quy định, trong ba năm kể từ khi nghị định được ký, tiền điện tử đã được sử dụng rộng rãi bởi bọn tội phạm. Để chứng minh điều đó, thẩm phán đã trích dẫn một số trường hợp trong thực tiễn pháp lý của Nga, nơi các tay buôn ma túy chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành fiat. Chervotkin kết luận rằng, như vậy, bộ luật hình sự nên tính đến công nghệ mới.

Từ giờ trở đi, tiền điện tử được mua thông qua phương tiện hình sự và sau đó được chuyển đổi thành tiền định danh và được coi là tiền rửa tiền và được coi là tiền rửa tiền một tội hình sự.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao tránh đưa ra định nghĩa pháp lý cho tiền điện tử, vì thuật ngữ này chưa được chính phủ Nga đưa ra. Hơn nữa, chuyển đổi tiền điện tử thành fiat mỗi se không thể được coi là một tội ác. Do đó, trước tiên tòa án phải chứng minh rằng các tài sản kỹ thuật số có được bằng phương tiện hình sự.

Theo Chervonkin, các sửa đổi đã được phát triển để tuân thủ các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính quốc tế về phòng chống rửa tiền (FATF) . Đến lượt mình, FATF sẽ đến Nga vào giữa tháng 3 như một phần của hoạt động giám sát thường xuyên được lên lịch trước.

Dự luật liên quan đến tiền điện tử của Nga, đã thông qua lần đọc đầu tiên vào tháng 3 năm 2018, đã được gửi trở lại để chỉnh sửa thêm. Vào cuối tháng 1, chủ tịch thượng viện của quốc hội, ông đã kêu gọi các nhà lập pháp xúc tiến công việc của họ về các dự luật kinh tế kỹ thuật số. Cuộc thảo luận về dự luật tiền điện tử hiện đang được lên kế hoạch vào tháng 3.

Ngoài ra, quốc hội Nga đang xem xét đề xuất tạo ra một loại tiền điện tử được hỗ trợ bằng dầu – một ý tưởng gần giống với Petro, một loại tiền điện tử thuộc sở hữu nhà nước ở Venezuela được đưa ra vào tháng Hai năm ngoái. Tuy nhiên, đồng tiền được hỗ trợ bằng dầu cho đến nay đã không thành hiện thực.Nguồn Cointelegraph