Trong bài báo ban đầu được phát hành vào ngày 7 tháng 3, cơ quan quản lý thảo luận về việc đưa ra các quy định cho chứng khoán điện tử và phát hành mã thông báo tiền điện tử. Tài liệu quy định rằng quy định về chứng khoán điện tử phải trung lập về công nghệ, điều đó có nghĩa là chúng có thể dựa trên blockchain hoặc công nghệ sổ cái phân tán (DLT).

Việc phát hành token mã hóa sẽ không phải chịu các quy định thị trường hiện tại kể từ khi mã thông báo tiền điện tử không đại diện cho chứng khoán, đầu tư hoặc các công cụ tài chính khác theo Luật Giao dịch Chứng khoán. Tuy nhiên, việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) của mã thông báo tiền điện tử được đưa ra để thảo luận trong bài báo khi đầu tư vào mã thông báo tiền điện tử có ý định gây rủi ro cho các nhà đầu tư.

Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng Liên bang và Bộ Tài chính Liên bang cần đưa ra một bức tranh toàn diện về các biện pháp được nêu trong tài liệu chính. Các biện pháp nhằm mục đích tăng cường vai trò của Đức là một trong những quốc gia fintech hàng đầu.

Gần đây, cơ quan điều hành chính phủ Đức, Nội các Đức, tiết lộ rằng chiến lược blockchain của nước này sẽ được giới thiệu bởi giữa năm 2019. Nội các tuyên bố rằng họ sẽ trải qua quá trình tham vấn trực tuyến trước khi đưa ra chiến lược blockchain. Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế và Năng lượng được cho là đang chuẩn bị chiến lược, với mong muốn các bộ khác có liên quan sẽ đóng góp vào thời gian sau.

Trước đó, Cointelegraph đã báo cáo rằng Bộ tư pháp và tài chính của Đức đã đề xuất để khởi chạy một đăng ký do nhà nước quản lý để thúc đẩy việc sử dụng blockchain để điều chỉnh lĩnh vực này và bảo vệ các nhà đầu tư khỏi sự lạm dụng có thể. Các hướng dẫn cũng đề xuất nới lỏng các yêu cầu hiện có, giả định rằng các công cụ tài chính phải có các đối tác hữu hình có thể được mua bởi các nhà đầu tư.Nguồn Cointelegraph