12.

Giải pháp dựa trên blockchain, được gọi là Giải pháp giá thầu trực tuyến (SOL) được phát triển bởi Cayenne Technology and Design. Các hồ sơ dự thầu sẽ hoàn toàn minh bạch và an toàn nhờ ứng dụng công nghệ blockchain.

Theo chính phủ của Bahia, những người hưởng lợi dự định của SOL dường như là ngành nông nghiệp Brazil. Giải pháp này được thiết kế để giúp kết nối các tổ chức nông nghiệp ở Bahia với các nhà cung cấp và công nhân trên khắp Brazil, cũng như cung cấp sự minh bạch trong quá trình đấu thầu hợp đồng. Bang Bahia cho biết có hơn 1.000 tổ chức dự kiến ​​sử dụng SOL:

Ứng dụng, đã có sẵn trong Cửa hàng Play và Cửa hàng Apple, sẽ được sử dụng bởi khoảng 1.100 hiệp hội và hợp tác xã nông nghiệp ở các bang của Bahia và Rio Grande do Norte, dưới sự sản xuất của Bahia và Chính phủ Coão một thỏa thuận cho vay giữa chính phủ tiểu bang và Ngân hàng Thế giới. Nông dân sẽ có thể kiếm được mã thông báo như một phần thưởng cho việc thu hoạch hạt cà phê và sử dụng số tiền thu được để mua nhiều loại hàng hóa. Đây thực sự là một hệ thống kinh tế hữu ích cho nông dân, vì phương thức tài trợ này không yêu cầu đăng ký tại một văn phòng công chứng.Nguồn Cointelegraph