Bảng mã gõ tiếng Việt Telex, VNI và VIQR trên UniKey

Hiện nay bộ công cụ gõ tiếng Việt Unikey đã rất hoàn hảo và hoạt động giải trí hoàn hảo nhất với ba kiểu gõ phổ cập là Telex, VNI và VIQR. Trong bài viết này, Thủ thuật ứng dụng sẽ gửi đến những bạn Bảng mã gõ tiếng Việt Telex, VNI và VIQR trên UniKey .

Bảng mã gõ tiếng Việt Telex, VNI và VIQR trên Unikey

1. Download Unikey

Các bạn hoàn toàn có thể tải Unikey về tại đây : https://www.unikey.org/

2. Bảng gõ dấu chung

Mỗi kiểu gõ lại có các thao tác khác nhau với các nguyên âm/ dấu.

Nhìn chung thì Bảng gõ Telex là kiểu gõ văn minh và có vận tốc tương đối nhanh nhất. Bảng Gõ Telex chỉ sử dụng duy nhất những phím chữ với thao tác gõ lập là đa phần. Ngoài ra có một số ít phím tắt cho những kí tự Ơ, Ư. Hiện nay giới trẻ hầu hết gõ theo Telex vì đây phổ cập trên cả điện thoại cảm ứng .
Bảng gõ VNI / VIQR hoàn toàn có thể gọi là biến thể của nhau với nhiều điểm tương đương về thao tác. Cơ bản là VIQR được tăng trưởng từ thời xưa, khi chưa thể gõ được tiếng Việt thì những bạn trẻ thường gửi tin nhắn với nhau sử dụng kí tự đặc biệt quan trọng như : ^, ~, … làm dấu cho chữ. Và để viết được kí tự kia cần giữ phím Shift. VNI thì là rút gọn của VIQR khi không cần giữ phím Shift và biến hóa một chút ít .

Nguyên âm/ Dấu

Kiểu gõ VNI

Kiểu gõ Telex

Kiểu gõ VIQR

ă a8 aw a (
â a6 aa a ^
ê e6 ee e ^
ô o6 oo o ^
ơ o7 ow – [ o +
ư u7 uw – w – ] u +
đ d9 dd dd
Sắc 1 s
Huyền 2 f `
Hỏi 3 r ?
Ngã 4 x ~
Nặng 5 j .
Xóa dấu 0 z

Ví dụ:
Thủ thuật phần mềm

Vi1 Du5:
Thu3 Thua6t5 Pha6n1 Me6m2

Vis Duj:
Thur Thuaatj Phaanf Meemf

Vi’ Du.:
Thu? Thua^t. Pha^n` Me^m`

3. Kiểu gõ Telex

Telex là một kiểu gõ văn minh và thông dụng .

s

Dấu sắc

f

Dấu huyền

r

Dấu hỏi

x

Dấu ngã

j

Dấu nặng

z

Hủy dấu

aa

â

ee

ê

oo

ô

dd

đ

ow – [

ơ

uw – ] – w

ư

Một số ví dụ:

Tiếng Việt

Cách gõ

Trong đầm gì đẹp bằng sen Trong ddaamf gif ddepj bawngf sen
Bà già lái máy bay Baf giaf lais mays bay

4. Kiểu gõ VNI

a6

â

e6

ê

o6

ô

o7

ơ

u7

ư

d9

đ

1

Sắc

2

Huyền

3

Hỏi

4

Ngã

5

Nặng

0

Xóa dấu

Một số ví dụ:

Tiếng Việt

Cách gõ

Một mùa thu đi qua Mo6t5 mua2 thu d9i qua
Thế giới ngoài hành tinh thật bát ngát The61 gio7i1 vu4 tru5 tha6t5 bát ngát

5. Kiểu gõ VIQR

a(

ă

a^

â

e^

ê

o^

ô

o+

ơ

u+

ư

dd

đ

Sắc

`

Huyền

?

Hỏi

~

Ngã

.

Nặng

Xóa dấu

Ví dụ:

Tiếng Việt

Cách gõ

Ngày Quốc Khánh 2/9

Nga`y Quo^’c Kha’nh 2/9

Sắp đến Tết rồi Sa ( ‘ p dde ^ ‘ n Te ^ ‘ T ro ^ ` i

Trong bài viết này, Thủ thuật ứng dụng đã gửi đến những bạn bảng gõ những kiểu chữ Telex, VNI, VIQR. Chúc những bạn một ngày vui tươi !

Bài viết liên quan

Bài viết mới