Hai cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, là Ủy ban giao dịch chứng khoán (SEC) và Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA), sẽ thảo luận về tiền điện tử tại một cuộc họp của đại lý môi giới vào ngày 27 tháng 6. SEC đã thông báo mở đăng ký cho sự kiện này vào ngày 16 tháng 4 trên trang web của mình.

Theo thông báo, Chương trình tiếp cận tuân thủ quốc gia năm 2019 dành cho các đại lý môi giới sẽ được tài trợ bởi Văn phòng Thanh tra và Kiểm tra Tuân thủ của SEC, Phòng Thương mại và Thị trường của SEC và FINRA. Sự kiện này sẽ diễn ra tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago và sẽ tập trung vào bảo vệ nhà đầu tư và các chủ đề nóng có quy định, những thứ như bảo mật không gian mạng và tài sản kỹ thuật số.

Cuối cùng, thông báo chỉ ra rằng việc tham gia là miễn phí , tham dự trực tiếp được giới hạn ở 250 người và tối đa bốn người mỗi công ty. Cuộc họp cũng sẽ được truyền trực tuyến trực tuyến trên trang web của SEC.

Thông báo này dường như phù hợp với tuyên bố gần đây từ Chủ tịch của SEC, Jay Clayton, người tuyên bố trong tháng này rằng cơ quan quản lý đang tiếp tục tập trung vào tiền điện tử không gian.

Như Cointelegraph đã báo cáo tuần trước, John Berlau, một thành viên cao cấp tại viện tư tưởng tự do, Viện nghiên cứu doanh nghiệp cạnh tranh, đã chỉ trích cách tiếp cận của SEC trong việc điều tiết tiền điện tử.Nguồn Cointelegraph