Phó tổng thư ký Ủy ban giao dịch và chứng khoán Thái Lan (SEC) cho biết, quy định được giới thiệu gần đây cho phép phát hành cổ phiếu kỹ thuật số và mã thông báo nền tảng lưu ký chứng khoán. Truyền thông địa phương bằng tiếng Anh Bangkok Post đã báo cáo các tuyên bố vào ngày 2 tháng 5

Trong các bình luận của mình, Thavaramara đã đề cập đến việc sửa đổi Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4. SEC kêu gọi tất cả các bên liên quan chuẩn bị cho hành động sửa đổi, nhằm mục đích giúp Thái Lan giới thiệu việc sử dụng blockchain trong mã thông báo thương mại và bảo mật.

Một thay đổi lớn được thực hiện đối với quy định này cho phép các giao dịch vô giá trị bao trùm thị trường chính các loại chứng khoán, trong khi trước đây chúng chỉ được phép trên thị trường thứ cấp. Thay đổi này sẽ mở ra hệ thống chứng khoán token hóa, Bangkok Post báo cáo. Các cửa hàng trích dẫn Thavaramara như bình luận:

Thay đổi này sẽ có tác động lớn vì Đạo luật sửa đổi cung cấp một cơ sở pháp lý để hỗ trợ [the country’s capital market] nền tảng mã thông báo. [[9009003]

] Thavaramara cũng giải thích rằng sửa đổi này mở ra cơ hội cho những người chơi thị trường bổ sung và hỗ trợ hoàn toàn cổ phiếu kỹ thuật số. Báo cáo nói rằng hành động sửa đổi cho phép một nền tảng lưu ký chứng khoán được token hóa và phát hành cổ phiếu kỹ thuật số trên thị trường sơ cấp.

Trong giao dịch chứng khoán vô giá trị, chỉ có các mục sách đại diện cho việc nắm giữ và thanh toán chứng khoán, trong khi không có chứng chỉ vật lý được phát hành hoặc trao đổi.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 2, Hội đồng Lập pháp Quốc gia Thái Lan đã chính thức cho phép phát hành chứng khoán token hóa trên blockchain.

Vào tháng 3, cơ quan quản lý chứng khoán của Thái Lan cũng đã phê duyệt lần đầu tiên cổng thông tin cung cấp tiền xu trong nước.Nguồn Cointelegraph