Jonathan Mohan, người đồng sáng lập Satoshi Square Jonathan Mohan kể về lịch sử của các cuộc tụ tập bitcoin IRL đầu tiên được gọi là Satoshi Squares, bắt đầu tại Quảng trường Liên minh của Thành phố New York và mở rộng theo cấp số nhân. đến CoinDesk trên YouTube: http://www.youtube.com/subcrip_c…[19459003[[19459004[Site:https://wwwcoindeskcom
Facebook: https://www.facebook.com / CoinDesk
Twitter: https://www.twitter.com/coindesk[19459005[Instagram:https://wwwInstagramcom/coindesk[19459005[Newsletter:https://wwwcoindeskcom/newsletter/
Twitter (Thị trường): https://www.twitter.com/coindeskmmarket[19459003[[19459004[CoinDesklàcôngtydịchvụthôngtinsựkiệnvàthôngtinkỹthuậtsốhàngđầuchocộngđồngcôngnghệtiềnđiệntửvàcôngnghệblockchainNguồn bitcoinmagazine