Người sáng lập của công ty khởi nghiệp ConsenSys, Token Foundry, Harrison Hines, đang kiện nhà đồng sáng lập Ethereum Joseph Lubin vì vi phạm hợp đồng. ]

Mỗi tài liệu tòa án đệ trình lên Tòa án tối cao của bang New York, New York, Hines đã đệ đơn kiện Lubin liên quan đến vi phạm hợp đồng, chuyển đổi, kiện tụng lượng tử, làm giàu bất chính, lừa đảo, phán quyết tuyên bố và lợi nhuận chưa thanh toán phát sinh từ các hành vi của các bị cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh được gọi là Token Foundry. [[9009003]

hợp đồng, hợp đồng gần đây và các khiếu nại gian lận cộng với 404.783 đô la tiền lãi chưa trả. Không gian blockchain đã trở nên cạnh tranh hơn và đông đúc hơn, vào tháng 12 năm ngoái. Công ty đã được báo cáo là đã loại bỏ các công ty khởi nghiệp mà trước đây họ đã hỗ trợ, một số trong số họ không có hỗ trợ tài chính.

của nhân viên. Tất cả các đội tại công ty đã được đánh giá lại một cách có mục đích bao gồm cả nhân viên kỹ thuật và phi kỹ thuật. ]Nguồn Cointelegraph