Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã xem xét vai trò của các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDCs) trong hệ thống tiền tệ hiện tại trong một báo cáo phát hành vào ngày 19 tháng 2.

Trong tài liệu, ngân hàng mô tả các cách có thể để thực hiện CBDC và hậu quả giả định của các phương pháp khác nhau. Báo cáo phân chia các CBDC có thể thành hai loại, loại đầu tiên là loại có thể truy cập công khai dưới dạng tiền giấy và loại còn lại là loại giới hạn cho các khu định cư có giá trị lớn.

Nguồn gốc của phân loại này được quy cho báo cáo do Ngân hàng Thanh toán Quốc tế công bố vào tháng 3 năm 2018, đã phân chia CBDC theo mục đích chung và CBDC bán buôn.

Ngoài ra, sau khi giải thích rằng CBDC thuộc loại sau sẽ không mang lại nhiều tính năng mới cho hệ thống tiền tệ , các tác giả của báo cáo Nhật Bản tập trung vào loại đầu tiên trong hầu hết các tài liệu. Báo cáo cũng lưu ý rằng công nghệ sổ cái phân tán và blockchain có thể được sử dụng cho CBDC dựa trên mã thông báo.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 10 năm ngoái, phó thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản, Masayoshi Amamiya, đã bày tỏ quan điểm tiêu cực đối với các loại tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành.

Gần đây, ngân hàng trung ương của Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo về các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương một tuần sau khi nói rằng nó sẽ không tự giới thiệu.Nguồn Cointelegraph