Ngân hàng trung ương Nga đã xem xét các lợi ích và hạn chế tiềm năng của tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) trong bản tóm tắt chính sách được công bố vào ngày 18 tháng 4.

Trong tài liệu có tên là Liệu có tương lai cho các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương hay không, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã nêu ra một số lợi ích tiềm năng của CBDC, như khả năng giảm chi phí giao dịch trong nền kinh tế, cũng như cung cấp một tài sản ít rủi ro và thanh khoản hơn.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nga lưu ý rằng tiềm năng của CBDC để giảm thiểu chi phí giao dịch chỉ có thể được nhận ra trong trường hợp giải pháp kỹ thuật cho CBDC sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn công cụ về tính dễ sử dụng trong thanh toán và tiết kiệm, so với tiền định danh và thẻ ghi nợ.

Trong khi thừa nhận những lợi thế đầy đủ của CBDC, ngân hàng trung ương đã xác định thiếu CBDC ẩn danh như là một bất lợi tiềm năng duy nhất. Cụ thể, ngân hàng nhấn mạnh rằng các CBDC không có khả năng cung cấp mức độ ẩn danh tương đương với tiền mặt.

Tài liệu lưu ý:

CBDC thực tế không thể cung cấp mức độ ẩn danh tương tự được cung cấp bằng tiền mặt. Đây chắc chắn là một lợi thế cho các cơ quan quản lý, nhưng có thể được coi là một bất lợi của người dùng, không chỉ những người có liên quan đến các hoạt động đáng ngờ, mà cả những người quan tâm đến quyền riêng tư. [[9009003]

Ngân hàng Nga cũng tuyên bố rằng CBDC có thể cạnh tranh với tiền gửi ngân hàng thương mại trong bối cảnh lạm phát thấp và lãi suất vừa phải. CBDC có thể trở thành một khoản tương đương hoàn toàn với tiền mặt chỉ trong trường hợp cung cấp thanh khoản và dễ sử dụng, ngân hàng viết.

CBDC là một loại tiền kỹ thuật số được phát hành bởi một ngân hàng trung ương có tư cách đấu thầu hợp pháp và khác tài sản của tiền tập trung, fiat.

Gần đây, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã công bố một báo cáo tuyên bố rằng ít nhất 40 ngân hàng trung ương toàn cầu đang lên kế hoạch thử nghiệm CBDC. Trước đây, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế đã công bố nghiên cứu cho thấy 70% ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang nghiên cứu phát hành CBDC.

Vào ngày 1 tháng 4, phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Pakistan, ngân hàng trung ương quốc gia, tuyên bố rằng tổ chức này đặt mục tiêu phát hành một loại tiền kỹ thuật số vào năm 2025.Nguồn Cointelegraph