Tải 5 Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

5/5 – ( 15 bầu chọn )

Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ thêm 5 Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp, các bạn xem dạng nào phù hợp có thể tải về tham khảo, Các bạn lưu ý không nên copy hết 100% để bị dính lỗi đaoh văn nhé.

LƯU Ý: Các bạn có nhu cầu viết bài theo yêu cầu, viết mới 100% hoàn toàn, có thể làm trọn gói, xin dấu, bài làm chất lượng chỉnh sửa theo các yêu cầu giáo viên có thể tham khảo về dịch vụ viết báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp của mình nhé  ZAlo mình https://zalo.me/0909232620

Phân tích tình hình tài chính của công ty An Phú – Bài Mẫu Khóa Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Phần mở đầu

 1. Lý do chọn đề tài

– Để thực thi sản xuất kinh doanh thương mại doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định gồm có : vốn lưu động, vốn cố định và thắt chặt và vốn chuyên dùng khác. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức triển khai, kêu gọi và sử dụng vốn sao cho có hiệu suất cao nhất trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc về tài chính, tín dụng thanh toán và chấp hành pháp luật. Vì vậy, để kinh doanh thương mại đạt hiệu suất cao mong ước, hạn chế rủi ro đáng tiếc xảy ra doanh nghiệp phải phân tích hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của mình, đồng thời Dự kiến điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại trong thời hạn tới, vạch ra kế hoạch tương thích. Việc liên tục thực thi phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho những doanh nghiệp thấy rõ tình hình tài chính hiện tại, xác lập khá đầy đủ và đúng đắn nguyên do, mức độ tác động ảnh hưởng của những tác nhân đến tình hình tài chính. Từ đó có giải pháp hữu hiệu để không thay đổi và tăng cường tình hình tài chính .– Phân tích tình hình tài chính là công cụ phân phối thông tin cho những nhà quản trị nhà đầu tư, nhà cho vay … mỗi đối tượng người tiêu dùng chăm sóc đến tài chính doanh nghiệp trên góc nhìn khác nhau để Giao hàng cho nghành quản trị, góp vốn đầu tư của họ. Chính thế cho nên, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là công việc làm liên tục không hề thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn và là kế hoạch vĩnh viễn. Chính vì tầm quan trọng đó em chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị An Phú ” làm đề tài báo cáo thực tập .

 1. Mục tiêu nghiên cứu (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Phân tích được tình hình tài chính của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị An Phú, đưa ra được điểm mạnh, điểm yếu để làm địa thế căn cứ yêu cầu những khuynh hướng giải pháp .

 1. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập và phân tích xử lý dữ liệu sơ cấp và thứ cấp.

Sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và dùng các phương pháp như tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích, đối chiếu số liệu thứ cấp và sơ cấp.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi khoảng trống : thành phố Hồ Chí MinhPhạm vi thời hạn : Nghiên cứu hoạt động giải trí tài chính của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị An Phú trong tiến trình 2019 – 2021

 1. Bố cục của đề tài (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Bố cục của đề tài gồm 3 chương :Chương 1 Cơ sở lý luậnChương 2 Thực trạng tài chính công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thiết Bị An PhúChương 3 Giải pháp, Kết luận

Xem thêm Chuyên mục ==> BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • MỤC LỤC
 • Phần mở đầu
 • Lý do chọn đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Bố cục của đề tài
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.1 Khái quát về phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.2 Tầm quan trọng của phân tích tài chính
 • 1.1.3 Sự cần thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp:
 • 1.1.3.1 Đối với các nhà quản trị doanh nghiệp
 • 1.1.3.2. Đối với các nhà đầu tư
 • 1.1.3.3. Đối với các đối tượng cho vay
 • 1.1.3.4. Đối với các cơ quan chức năng của Nhà nước
 • 1.1.3.5. Đối với các đối tượng khác
 • 1.1.4. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.5 Phương pháp phân tích
 • 1.1.5.1.  Phân tích theo chiều ngang
 • 1.1.6.2. Phân tích theo chiều dọc
 • 1.1.6.3. Phân tích xu hướng
 • 1.1.6.4. Phân tích theo tỷ số
 • 1.2 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.1. Quy trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.2.1 Phân tích kết cấu BCTC
 • 1.2.2.2 Phân tích biến động
 • 1.2.3. Phân tích tình hình tài chính theo các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu
 • 1.2.3.1. Các tỷ số về khả năng thanh toán
 • 1.2.3.2. Các tỷ số về cơ cấu tài chính
 • 1.2.3.3. Các tỷ số về hoạt động
 • 1.2.3.4. Các tỷ số về doanh lợi
 • 1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính Dupont
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN PHÚ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Thiết Bị An Phú
 • 2.1.1. Quá trình thành lập
 • 2.1.2. Chức năng của Công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty
 • 2.1.4. Một số đặc điểm về chính sách kế toán tại công ty
 • 2.1.4. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
 • 2.1.4.1 Hoạt động kinh doanh chính
 • 2.1.5 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh
 • 2.2  Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH Thiết Bị An Phú
 • 2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 2.2.2. Phân tích tình hình tài chính theo các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu
 • 2.2.2.1  Các tỷ số về khả năng thanh toán
 • 2.2.2.2  Các tỷ số về cơ cấu tài chính
 • 2.2.2.3  Các tỷ số về hoạt động
 • 2.2.2.4.  Vòng quay tài sản
 • 2.2.2.5  Các tỷ số về doanh lợi (tỷ số lợi nhuận)
 • 2.2.3  Phương pháp phân tích Dupont
 • 2.2.4  Phân tích nguồn và sử dụng ngân quỹ
 • 2.3 Đánh giá tình hình tài chính An Phú
 • 2.3.1 Điểm mạnh
 • 2.3.2  Điểm yếu
 • 2.3.3  Nguyên nhân
 • 2.3.3.1  Nguyên nhân chủ quan
 • 2.3.3.2  Nguyên nhân khách quan
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI  PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH THIẾT BI AN PHÚ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 3.1. Những cơ hội và thách thức của ngành và của Công ty TNHH Thiết Bị An Phú
 • 3.1.1. Cơ hội
 • 3.1.2. Thách thức
 • 3.2 Một số giải pháp về phân tích hoạt động tài chính của công ty  TNHH An Phú
 • 3.2.1 Giải pháp về tình hình tài chính
 • 3.2.2 Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích
 • 3.2.3. Hoàn thiện công tác kế toán
 • 3.2.4. Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD FILE

Phân tích Báo cáo tài chính công ty Tân Cảng – Bài Mẫu báo cáo thực tập Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

LỜI MỞ ĐẦULogistics có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên lợi thế cạnh tranh đối đầu cho những vương quốc. ở những nước tăng trưởng, ngân sách logistics chiếm 8-12 % GDP ; trong khi đó, ở Trung Quốc là 19 % GDP, Nước Ta là 20 % GDP, thậm chí còn có nước đến 30 % GDP. Chính thế cho nên, nhiều vương quốc đang chú trọng nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí logistics nhằm mục đích giảm thiểu ngân sách .Nước Ta có nhiều doanh nghiệp dịch vụ logistics nhưng phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, chỉ dừng lại ở vai trò phân phối dịch vụ vệ tinh cho những hãng quốc tế trong chuỗi hoạt động giải trí, như làm thủ tục hải quan, cho thuê phương tiện đi lại vận tải đường bộ, kho bãi. Chính quy mô vốn nhỏ nen những doanh nghiệp logistics Nước Ta bị hạn chế năng lực lan rộng ra và khó hoàn toàn có thể chen chân vào thị trường logistics quốc tế. Hơn nữa tầm hoạt động giải trí của những doanh nghiệp Nước Ta chỉ trong khoanh vùng phạm vi trong nước hoặ sang một vài nước trong khu vực, trong khi những công ty quốc tế hoạt động giải trí Lever toàn thế giới .Chính thế cho nên, những công ty logistics Nước Ta luôn phải nỗ lực không ngừng để hoàn toàn có thể cạnh tranh đối đầu được với những công ty logistics quốc tế. Để thôi thúc sự tăng trưởng vững mạnh của doanh nghiệp, những nhà quản trị phải hoàn thành xong tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc xử lý những yếu tố như : vấn đề tài chính, yếu tố nhân sự, yếu tố marketing, yếu tố sản xuất, …. Trong đó vấn đề tài hính là yếu tố sống còn của doanh nghiệp .Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế tài chính đến đâu thì sự tác động ảnh hưởng và chi phối của tài chính vươn ra đến đó. Trong thực tiễn có bao nhiêu quan hệ kinh tế tài chính thì cũng có bấy nhiêu hoạt động giải trí tài chính. Trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, mỗi doanh nghiệp phải giải quyết và xử lý hàng loạt những yếu tố tài chính như là nên góp vốn đầu tư vào đâu, số lượng bao nhiêu, yếu tố kêu gọi vốn, quản trị và sử dụng vốn, bảo tồn và tăng trưởng vốn, vay nợ và trả nợ, phân phối lệch giá và doanh thu .Đề ra được những quyết định hành động đúng đắn cần phải có nhận thức đúng đắn. Thông qua nhìn nhận tình hình tài chính doanh nghiệp, giúp ta xác lập được tác dụng sản xuất kinh doanh thương mại của công ty như thế nào ? Đánh giá năng lực khai thác tiềm năng sẵn có, hiệu suất cao đạt được cao hay thấp ? Từ đó yêu cầu những giải pháp một cách hài hòa và hợp lý, tận dụng những điều kiện kèm theo thuận tiện, đồng thời hạn chế những rủi ro đáng tiếc của thị trường để giúp doanh nghiệp phát huy hết tiềm năng của mình, luôn đứng vững trên thị trường .Từ nhận thức về tầm quan trọng và tính thiết thực của việc phân tích tài chính, tôi đã vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học để triển khai đề tài : “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty CP Đại lý giao nhận vận tải đường bộ xếp dỡ Tân Cảng năm 2021 ”. Kết cấu đề tài gồm có 3 chương như sau :Chương 1 : Cơ sở lý luận. ( Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp )Giới thiệu Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải đường bộ xếp dỡ Tân Cảng năm 2021Chương 2 : Phân tích tình hình tài chính công ty CP Đại lý giao nhận vận tải đường bộ xếp dỡ Tân Cảng năm 2021Chương 3 : Kết luận, đề xuất kiến nghị

Xem thêm 55 ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN
 • 1.1.Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính
 • 1.1.1.    Khái niệm phân tích tài chính
 • 1.1.2.    Mục đích ý nghĩa đánh giá tài chính
 • 1.1.2.1- Mục đích
 • 1.1.2.2-Ý nghĩa
 • 1.1.3.    Phương pháp đánh giá
 • 1.1.3.1- Phương pháp luận
 • 1.1.3.2- Phương pháp đánh giá
 • 1.1.3.3- Phương pháp cân đối.
 • 1.1.3.4-  Các giai đoạn của quá trình đánh giá
 • 1.1.4.    Phân tích tài chính trong công ty cổ phần
 • 1.1.4.1- Mục tiêu chủ yếu của phân tích tài chính trong các công ty CP
 • 1.1.4.2- Vai trò của phân tích tình hình tài chính trong hệ thống quản lý của các công ty CP
 • 1.1.4.3- Nội dung phân tích tình hình tài chính trong các công ty CP
 • 1.1.5.    Nguồn tài liệu sử dụng.
 • 1.1.5.1- Bảng cân đối kế toán
 • 1.1.5.2- Báo cáo kết quả kinh doanh
 • 1.1.5.3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 1.1.6.    Những hạn chế của đánh giá tài chính
 • 1.2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO  NHẬN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ TÂN CẢNG
 • 1.2.1.  Lịch sử hình thành và phát triển công ty
 • 1.2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP ĐLGNVT XD Tân cảng.
 • 1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
 • 1.2.4.    Phân tích năng lực công ty
 • 1.2.5.    Những thuận lợi và khó khăn của công ty
 • 1.2.5.1: Đặc điểm tình hình.
 • 1.2.5.2: Khó khăn
 • 1.2.5.3: Thuận lợi
 • 1.2.6.    Đánh giá về kết quả kinh doanh.
 • 1.2.7: Định hướng phát triển của Công ty trong năm 2022
 • CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG NĂM 2021 (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 2.1. Đánh giá tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn:
 • 2.2. Đánh giá về tình hình tài sản của công ty.
 • 2.2.1. Đánh giá chung kết cấu tổng tài sản
 • 2.2.2 Đánh giá tình hình tài sản ngắn hạn
 • 2.2.3. Đánh giá tình hình tài sản dài hạn
 • 2.3. Đánh giá tình hình nguồn vốn của công ty.
 • 2.3.1: Đánh giá chung kết cấu tổng nguồn vốn
 • 2.3.2: Đánh giá tình hình nợ phải trả
 • 2.3.3- Đánh giá tình hình nguồn vốn chủ sở hữu
 • 2.4. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán.
 • 2.4.1. Phân tích tình hình thanh toán.
 • 2.4.2.    Phân tích khả năng thanh toán
 • 2.5.2:Đánh giá tình hình đầu tư
 • 2.6.Đánh giá các tỷ số tài chính.
 • 2.6.1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
 • 2.6.2.    Đánh giá khả năng sinh lời
 • 2.7. Đánh giá tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà Nước
 • CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
 • 3.1. KẾT LUẬN
 • 3.2.Kiến nghị:

DOWNLOAD FILE

Phân tích tình hình tài chính Doanh Nghiệp Hậu Giang – Bài Mẫu Phân Tích Tình hình Tài Chính Doanh Nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU ( Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp )

 1. Lý do chọn đề tài

Trong nền kinh tế tài chính lúc bấy giờ, Nước Ta đã và đang ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với thị trường quốc tế trải qua những tổ chức triển khai và hiệp định thương mại quốc tế. Bên cạnh những thời cơ được lan rộng ra thị trường kinh doanh thương mại thì thử thách đặt ra cho những doanh nghiệp trong nước để sống sót và tăng trưởng trong điều kiện kèm theo nền kinh tế tài chính đang ngày càng có sự cạnh tranh đối đầu gây gắt với những doanh nghiệp quốc tế là rất lớn. Trước tình hình đó, để bảo vệ cho doanh nghiệp sống sót và tăng trưởng, nhà quản trị doanh nghiệp ngoài việc chớp lấy được nhu yếu của thị trường còn phải không ngừng nâng cao trình độ và năng lượng quản trị, đồng thời nắm vững tình hình tài chính của doanh nghiệp mình để đưa ra những quyết định hành động đúng đắn, đúng mực và kịp thời, nhằm mục đích bảo vệ triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại có hiệu suất cao và mang tính vững chắc .Muốn đạt được điều này, doanh nghiệp cần phải thực thi định kỳ việc phân tích tình hình hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại cũng như tình hình tài chính của mình một cách trang nghiêm và vừa đủ. Từ đó phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế của hoạt động giải trí tài chính doanh nghiệp, tìm ra được những nguyên do cơ bản đã tác động ảnh hưởng đến những mặt này và đề xuất kiến nghị được những giải pháp thiết yếu để cải tổ hoạt động giải trí tài chính tạo tiền đề để tăng hiệu suất cao sản xuất kinh doanh thương mại .Do đó hoàn toàn có thể thấy, phân tích tình hình tài chính là việc làm vô cùng quan trọng và thiết yếu. Phân tích tình hình tài chính nhằm mục đích nhìn nhận được khá đầy đủ và đúng chuẩn tình hình tổ chức triển khai, phân phối, sử dụng và quản trị nguồn vốn của doanh nghiệp, vạch rõ được khuynh hướng tăng trưởng của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính là một công cụ vô cùng quan trọng cho công tác làm việc quản trị của nhà quản trị doanh nghiệp .Hiểu rõ được tầm quan trọng và thiết thực của việc phân tích tài chính doanh nghiệp, em đã chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ” là chuyên đề báo cáo trong khóa luận tốt nghiệp .

 1. Mục tiêu nghiên cứu

Quá trình phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm mục đích vào hai tiềm năng hầu hết sau :

 • Nắm bắt các số liệu thể hiện tình hình tài chính nhằm hiểu rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp.
 • Từ các nhận định về thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tích lũy số liệu : Đề tài sử dụng giải pháp thông kê, miêu tả số liệu của doanh nghiệp trải qua báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và những thông tin khác được công ty công bố .Phương pháp xử lý số liệu : Đề tài hầu hết sử dụng giải pháp so sánh tuyệt đối, so sánh tương đối chỉ tiêu báo cáo qua những năm đồng thời sử dụng những chỉ số phân tích để nhìn nhận tình hình tài chính, tình hình kinh doanh thương mại và đổi khác dòng tiền của công ty qua những năm .

 1. Phạm vi nghiên cứu (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Phạm vi điều tra và nghiên cứu của chuyên đề :

 • Về không gian: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
 • Về thời gian: Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014
 • Về nội dung: Nghiên cứu về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, khả năng hoạt động, khả năng sinh lợi, đánh giá thực trạng tài chính và xu hướng phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
 1. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở màn, Kết luận, tài liệu tìm hiểu thêm và phụ lục, nội dung chính của đề tài gồm có 3 chương :Chương 1 : Cơ sở lý luận về tình hình tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp .Chương 2 : Phân tích tình hình tài chính Doanh Nghiệp Cổ Phần Dược Hậu GiangChương 3 : Nhận xét, giải pháp và đề xuất kiến nghịEm xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy Ngô Hoàng Điệp đã giúp em triển khai xong bài khóa luận này. Do bản thân em vẫn còn nhiều hạn chế về kỹ năng và kiến thức cũng như những kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn nên bài báo cáo của em sẽ không tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong nhận được sự góp ý bổ trợ của Thầy để giúp em triển khai xong hơn bài khóa luận tốt nghiệp của mình cũng như củng cố kiến thức và kỹ năng của bản thân hơn nữa .

Xem Bài Viết ==> 5 Đề Cương Chi Tiết Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp 

Phân tích hoạt động giải trí tài chính tại Công ty Thanh Trí – Bài Mẫu chuyên đề tốt nghiệp Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế tài chính, là một đơn vị chức năng độc lập triển khai quy trình sản xuất kinh doanh thương mại để tạo ra mẫu sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cung ứng nhu yếu ngày càng cao của xã hội nhằm mục đích triển khai những tiềm năng về doanh thu. Vì vậy, tối đa hóa doanh thu là mục tiêu cho mọi hoạt động giải trí của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, hiệu suất cao sử dụng vốn, quản trị và sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình để có những quyết sách, kế hoạch tương thích .Phân tích hoạt động giải trí tài chính là việc làm tiếp tục và vô cùng thiết yếu không những so với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn thiết yếu so với tổng thể những đối tượng người tiêu dùng bên ngoài doanh nghiệp có quan hệ về kinh tế tài chính và pháp lý với doanh nghiệp. Đánh giá được đúng tình hình tài chính, doanh nghiệp sẽ đưa ra những quyết định hành động kinh tế tài chính thích hợp, sử dụng một cách tiết kiệm chi phí và có hiệu suất cao vốn và những nguồn lực ; nhà đầu tư có quyết định hành động đúng đắn với sự lựa chọn góp vốn đầu tư của mình ; những chủ nợ được bảo vệ về năng lực thanh toán giao dịch của doanh nghiệp so với khoản cho vay ; nhà cung ứng và người mua bảo vệ được việc doanh nghiệp sẽ triển khai những cam kết đặt ra ; những cơ quan quản trị Nhà nước có được những chủ trương để tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cũng như tương hỗ cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp và đồng thời trấn áp được hoạt động giải trí của doanh nghiệp bằng pháp lý .

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán được xem như  tấm gương phản ánh toàn diện về tình hình tài chính, khả năng và sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Do đó, việc trình bày các báo cáo tài chính một cách trung thực và khách quan sẽ là điều kiện tiên quyết để phân tích chính xác hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích hoạt động tài chính và đánh giá thực trạng tài chính của một doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Thanh Trí ”.

Mục đích nghiên cứu

Thực hiện đề tài này với mục tiêu nghiên cứu và điều tra hoạt động giải trí tài chính của công ty trải qua phân tích tài chính. Trên cơ sở đó nhìn nhận và đưa ra những giải pháp thích hợp để ngày càng tăng nguồn vốn công ty và nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty .

Đối tượng nghiên cứu (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Hoạt động tài chính của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư vấn kế toán Thanh Trí, Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ .

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê, giải pháp tổng hợp, so sánh và phân tích chi tiết cụ thể báo cáo tài chính của công ty .

Phạm vi nghiên cứu

Đề tài số lượng giới hạn trong khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư vấn kế toán Thanh Trí trải qua những số liệu thống kê trong Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại và Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ năm 2019 đến năm 2021 .

Kết cấu đề tài

Đề tài hoàn thành xong với nội dung 3 chương :Chương 1 : Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động giải trí tài chính doanh nghiệp .Chương 2 : Phân tích hoạt động giải trí tài chính tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư vấn kế toán Thanh Trí .Chương 3 : Giải pháp nâng cao năng lượng tài chính của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư vấn kế toán Thanh Trí .

 • LỜI CAM ĐOAN:
 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC BẢNG BIỂU
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • 1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.2 Chức năng và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.3 Mục đích của phân tích phân tích tình hình tài chính.
 • 1.2 TÀI LIỆU DÙNG LÀM CĂN CỨ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
 • 1.2.1 Bảng cân đối kế toán
 • 1.2.2 Báo cáo kết quả hoạt  động kinh doanh.
 • 1.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • 1.2.4 Thuyết minh báo cáo tài chính
 • 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỬ DỤNG CHỦ YẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.3.1 Phương pháp so sánh
 • 1.3.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ
 • 1.4 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.4.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán
 • 1.4.2. Phân tích khái quát bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 1.5. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH QUA CÁC NHÓM CHỈ TỶ SỐ TÀI CHÍNH
 • 1.5.1. Phân tích nhóm tỷ số thanh toán:
 • 1.5.2 Phân tích tỷ số hiệu quả hoạt động
 • 1.5.3 Phân tích tỷ số quản lý nợ .
 • 1.5.4 Phân tích khả năng sinh lời
 • 1.6.PHÂN TÍCH DUPONT
 • 1.7.MỘT SỐ CHÚ Ý KHI PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1
 • CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN THANH TRÍ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN THANH TRÍ
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình  phát triển của Công ty  TNHH tư vấn kế toán Thanh Trí
 • 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ hoạt động
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Nhiệm vụ
 • 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.4 Tình hình hoạt động chung của công ty
 • 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN THANH TRÍ
 • 2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính
 • 2.2.1.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán của công ty
 • 2.2.1.2 Phân tích khái quát bảng kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.2.2 Phân tích hoạt động tài chính của công ty thông qua các tỷ số tài chính
 • 2.2.2.1 Phân tích nhóm tỷ số thanh toán
 • 2.2.2.3. Phân tích tỷ số quản lý nợ :
 • 2.2.2.4  Phân tích khả năng sinh lời
 • 2.2.2.5. Phân tích Dupont
 • 2.3 NHẬN XÉT CHUNG
 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Hạn chế
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3:GIẢI  PHÁP  NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KẾ TOÁN THANH TRÍ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 3.1 VỀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
 • 3.2. GIẢI  PHÁP  NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
 • 3.2.1 Về tình hình đầu tư
 • 3.2.2 Về tình hình huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn
 • 3.2.2.1 Về tình hình huy động vốn
 • 3.2.2.2 Về hiệu quả sử dụng vốn
 • 3.2.3 Về quản lý thanh toán
 • 3.2.4 Về chính sách bán chịu để tăng doanh thu
 • 3.2.5 Về quản lý chi phí
 • 3.2.6 Về vấn đề nâng cao lợi nhuận
 • 3.2.7 Về tình hình phân phối lợi nhuận
 • 3.2.8 Về tình hình bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh
 • 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KẾ TOÁN THANH TRÍ
 • 3.3.1 Về công tác quản lý
 • 3.3.2 Về công tác kế toán
 • 3.3.3 Một số kiến nghị về thực hiện phân tích hoạt động tài chính
 • 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 3:
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO ư

Xem Bài Viết ==> Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập điểm cao

Trên đây là một số nội dụng Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai viết bài báo cáo thực tập, khóa luận mới hoàn toàn các bạn có thể liên hệ  Viết báo cáo tốt nghiệp thuê với mình qua  https://zalo.me/0909232620  nhé!

DOWNLOAD FILE

Bài viết liên quan

Bài viết mới