Mike the HODL Guy mô tả trải nghiệm đầu tiên của mình khi mua Bitcoin và kết quả là đóng băng trên tài khoản ngân hàng của anh ấy.

http://www.youtube.com/subcription_c…[19459003[[19459004[Site:https://wwwcoindeskcom
Facebook: https://www.facebook.com/CoinDesk
Twitter: https://www.twitter.com/coindesk[19459005[Instagram:https://wwwInstagramcom/coindesk[19459005[Newsletter:https://wwwcoindeskcom/newsletter/[19459005[Twitter(Thịtrường):https://wwwtwittercom/coindeskmmarket[19459003[[19459004[CoinDesklàcôngtytruyềnthôngsựkiệnvàdịchvụthôngtinkỹthuậtsốhàngđầuchocộngđồngcôngnghệblockchainvàtàisảntiềnđiệntửNguồn bitcoinmagazine