Theo thông cáo báo chí, Matthew Brent Goettsche, 37 tuổi, ở Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Tuần, 38 tuổi, ở Arvada, Colorado; và Joseph Frank Abel, 49 tuổi, ở Camarillo, California đã bị truy tố về tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây (Goettsche và Tuần) và âm mưu cung cấp chứng khoán chưa đăng ký thông qua việc họ tham gia vào BitClub Network, một nhóm khai thácNguồn bitcoinmagazine