Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì?

5. Một số câu hỏi thường gặp4. Đi làm giấy phép kinh doanh cần những gì ?1. Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì ?

Giấy phép kinh doanh là một hoạt động thường xuyên, phổ biến trên thực tế bằng việc cá nhân, tổ chức có nhu cầu tiến hành đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp kiến thức về giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì cập nhật năm 2021!

Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì

1. Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì?

Đăng ký kinh doanh, bằng tên tiếng anh được hiểu là Business Registration. Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, được hiểu là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2. Cục quản lý đăng ký kinh doanh là cơ quan nào?

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ( tiếng Anh : Business Registration Management Agency ) là đơn vị chức năng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư – đơn vị chức năng chủ quản của Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp vương quốc – được xây dựng theo Quyết định số 1659 / QĐ-TTg ngày 9/9/2010 của Thủ tướng nhà nước, có tính năng tham mưu giúp Bộ trưởng triển khai công dụng quản trị nhà nước về đăng ký kinh doanh .

3. Xin giấy phép kinh doanh làm ở đâu?

Xin giấy phép kinh doanh gồm có nhiều giấy phép tùy thuộc vào mô hình mà người có nhu yếu lựa chọn. Do đó, hoàn toàn có thể khái quát cách hiểu như sau :– Đối với những mô hình doanh nghiệp, như công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, khi xây dựng và đăng ký biến hóa thông tin, việc đăng ký kinh doanh thuộc về Phòng Đăng ký kinh doanh thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp dự tính đặt trụ sở chính. Căn cứ vào pháp luật tại Khoản 1, Điều 15, Nghị định 01/2021 / NĐ-CP– Đối với mô hình hộ kinh doanh, thì cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện theo lao lý tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 01/2021 / NĐ-CP– Đối với đăng ký kinh doanh hợp tác xã, sẽ địa thế căn cứ vào pháp luật tại Luật hợp tác xã năm 2012 là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính .Như vậy, xin giấy phép đăng ký kinh doanh ở đâu, câu vấn đáp sẽ tùy thuộc vào mô hình doanh nghiệp mà hành khách dự tính xây dựng và hoạt động giải trí trong tương lai .

4. Đi làm giấy phép kinh doanh cần những gì?

Đi làm giấy phép kinh doanh cần hồ sơ hoàn thành xong về xây dựng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, đơn cử như sau :

  1. Đối với doanh nghiệp tư nhân

– Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp .– Bản sao sách vở pháp lý của cá thể so với chủ doanh nghiệp tư nhân .

  1. Đối với công ty hợp danh

– Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp .– Điều lệ công ty .– Danh sách thành viên .– Bản sao sách vở pháp lý của cá thể so với thành viên .– Bản sao Giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của Luật Đầu tư .

  1. Đối với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn

– Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp .– Điều lệ công ty .– Danh sách thành viên .– Bản sao những sách vở sau đây :Giấy tờ pháp lý của cá thể so với thành viên là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ;Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với thành viên là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền ; sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên là tổ chức triển khai .Đối với thành viên là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ;Giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của Luật Đầu tư .

  1. Đối với công ty CP

– Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp .– Điều lệ công ty .– Danh sách cổ đông sáng lập ; list cổ đông là nhà đầu tư quốc tế .– Bản sao những sách vở sau đây :Giấy tờ pháp lý của cá thể so với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ;

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ;Giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của Luật Đầu tư .

  1. Đối với hộ kinh doanh

– Giấy đề xuất đăng ký hộ kinh doanh ;– Giấy tờ pháp lý của cá thể so với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ kinh doanh ;– Bản sao biên bản họp thành viên hộ mái ấm gia đình về việc xây dựng hộ kinh doanh trong trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ kinh doanh ;– Bản sao văn bản chuyển nhượng ủy quyền của thành viên hộ mái ấm gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh so với trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ kinh doanh .

  1. Đối với hợp tác xã

– Giấy đề xuất đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ;– Điều lệ ;– Phương án sản xuất, kinh doanh ;– Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên ; list hội đồng quản trị, giám đốc ( tổng giám đốc ), ban trấn áp hoặc kiểm soát viên ;– Nghị quyết hội nghị xây dựng .

5. Một số câu hỏi thường gặp

Giấy phép kinh doanh được cấp ở đâu?

DK giấy phép kinh doanh được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tùy thuộc vào loại hình hoạt động. Cụ thể là các cơ quan tại mục 3

Giấy phép kinh doanh lấy ở đâu

Bạn nộp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh ở đâu thì lấy giấy phép kinh doanh ở đó

Giấy phép kinh doanh ai cấp

Việc ai cấp địa thế căn cứ vào cơ quan mà bạn nộp hồ sơ, tại Mục 3 của bài viết này– Luật ACC có triển khai đăng ký kinh doanh khôngHiện nay, Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn cung ứng những dịch vụ về đăng ký kinh doanh trên trong thực tiễn với Chi tiêu hài hòa và hợp lý ngân sách phải chăng .

Đánh giá post

Bài viết liên quan

Bài viết mới