Lightning Capital là một quỹ phòng hộ nhỏ, với khoảng 500.000 đô la tài sản, nhưng dự đoán của Hwang tăng thêm số lượng ước tính ngày càng tăng từ các nhà đầu tư và nhà phân tích đang cố gắng đánh giá tác động tiềm năng của việc giảm một nửa – trong đó số phần thưởng khai thác bitcoin được tạo ra cứ sau 10 phút được cắt làm đôi. Việc cắt giảm xảy ra cứ sau bốn năm, theo thiết kế 11 năm của tiền điện tử.Nguồn bitcoinmagazine