Dan Gallancy kể câu chuyện về Bitcoin mà anh ấy đã gửi cho bạn bè, nhưng chưa bao giờ đến đó.

Đăng ký CoinDesk trên YouTube: http://www.youtube.com/subcrip_c…[19459003[[19459004[Site:https://wwwcoindeskcom
Facebook: https: //www.facebook.com/CoinDesk[19459005[Twitter:https://wwwtwittercom/coindesk[19459005[Instagram:https://wwwInstagramcom/coindesk[19459005[Newsletter:https://wwwcoindeskcom/newsletter/[19459005[Twitter(Thịtrường):https://wwwtwittercom/coindeskmmarket[19459003[[454544cộngđồngcôngnghệblockchainNguồn bitcoinmagazine