Điều gì xảy ra khi Bitcoin trao đổi thành người? Chúng tôi đã ngồi xuống với Bit Being để tìm hiểu.

Đăng ký CoinDesk trên YouTube: http://www.youtube.com/subcrip_c…[19459003[[19459004[Site:https://wwwcoindeskcom
Facebook: https://www.facebook.com/CoinDesk[19459005[Twitter:https://wwwtwittercom/coindesk[19459005[Instagram:https://wwwInstagramcom/cindesksựkiệnvàcôngtydịchvụthôngtinchocộngđồngtàisảntiềnđiệntửvàcôngnghệblockchainNguồn bitcoinmagazine