Từ khi thành lập năm 2007 đến sự bắt giữ và dẫn độ cuối cùng của các thành viên vào cuối năm 2016, Tập đoàn Bayrob, hoạt động ở Bucrania, Rumani hack và phần mềm độc hại hoạt động. Họ đã triển khai phần mềm độc hại trojan trong các email dường như trần tục từ các công ty và nhóm nổi tiếng, nhưng khi các nạn nhân cố tải xuống các tệp đính kèm dường như từ Norton, IRS và Western Union, máy tính của họ thay vào đó đã bị nhiễm botnet Bayrob, theo cáo trạng. ]Nguồn bitcoinmagazine