Tập đoàn thanh toán quốc gia Ấn Độ (NPCI) đang xem xét triển khai công nghệ chuỗi khối để tăng sức mạnh của giao dịch kỹ thuật số, tạp chí kinh doanh Ấn Độ Business Today đưa tin vào ngày 14 tháng 4.

Sáng kiến ​​của mười ngân hàng, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Ngân hàng Ấn Độ (IBA), nhằm cải thiện NPCI bằng cách triển khai công nghệ sổ cái phân tán, ấn phẩm nhấn mạnh.

NPCI, một tổ chức ô điều hành các hệ thống thanh toán và thanh toán bán lẻ ở Ấn Độ và bao gồm 56 ngân hàng quốc gia với tư cách là các bên liên quan, được thành lập với sự hướng dẫn và hỗ trợ của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ và IBA. NPCI sẽ tập trung vào phát triển công nghệ blockchain trong lĩnh vực thanh toán để thúc đẩy các giao dịch kỹ thuật số, bài báo nêu rõ. Nó cũng cho biết:

"NPCI dự định phát triển một giải pháp blockchain linh hoạt, thời gian thực và có khả năng mở rộng cao. Đề xuất phát triển giải pháp này bằng cách sử dụng công nghệ / khung / giải pháp nguồn mở."

Như Cointelegraph đã viết vào tháng 7 năm ngoái, năm ngân hàng lớn của mỗi thành viên BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đã ký Biên bản ghi nhớ về phát triển công nghệ sổ cái phân tán để tăng cường nền kinh tế kỹ thuật số.

Trở lại vào mùa thu năm ngoái, các chuyên gia trong lĩnh vực blockchain đã tổ chức các cuộc tranh luận trong hội nghị Money 20/20 ở Las Vegas, nhấn mạnh rằng công nghệ blockchain sẽ thay thế các hệ thống thanh toán hiện tại của thế giới, như Cointelegraph đã báo cáo. ]Nguồn Cointelegraph