Trung tâm thông tin và quan hệ công chúng của quân đội Pháp đã xác thực các chi phí tư pháp phát sinh trong quá trình điều tra về blockchain Tezos (XTZ). thông cáo báo chí xuất bản vào ngày 20 tháng 11 lưu ý rằng bộ phận tội phạm mạng của Gendarmerie (C3N) đã sử dụng hệ thống này để mua tiền điện tử từ các quỹ được phân bổ của Europol và trang trải chi phí hoạt động của nó với các tài sản đó.

]

Trung tâm nghiên cứu và phát triển chính của Tezos, Nomadic Labs, tuyên bố rằng hệ thống này sử dụng hợp đồng thông minh đầu tiên được phát triển bởi một cơ quan công quyền. Chương trình cho phép C3N mua tiền điện tử từ các quỹ do Europol phân bổ và trang trải chi phí hoạt động. với những tài sản đó.

Sử dụng hệ thống dựa trên blockchain được báo cáo đơn giản hóa việc quản trị và thủ tục và đảm bảo khả năng kiểm toán t và truy xuất nguồn gốc của các quỹ. Hợp đồng thông minh điều chỉnh chức năng của hệ thống chỉ tương tác với các cá nhân được ủy quyền và cho phép C3N biện minh cho chi phí mà không tiết lộ các hoạt động vận hành.

Các chính phủ đang thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ blockchain. Gần đây, trong BlockShow Asia 2019, các chuyên gia tuyên bố rằng công nghệ blockchain cho phép kết nối hệ sinh thái bằng cách chia sẻ thông tin theo kiểu phi tin cậy, phi tập trung, từ đó có thể cho phép một hình thức quản trị mới.

Trong một trường hợp gần đây của blockchain được sử dụng trong một chính quyền của chính phủ, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc đã xử lý gần 6 tỷ đô la thông qua nền tảng thanh toán y tế blockchain bằng công nghệ chuỗi khối của Ant Financial.Nguồn Cointelegraph