Công ty bảo hiểm khổng lồ AXA XL và công ty bảo hiểm khởi nghiệp Một cách chắc chắn đã cùng nhau ra mắt một sản phẩm bảo hiểm mới bao gồm cung cấp vốn cổ phần và mã thông báo bảo mật thông cáo báo chí được xuất bản vào ngày 6 tháng 3.

Sản phẩm mới có tên CrowdProtector được thiết kế cho các nhà phát hành và nhà đầu tư, và bảo vệ một cách có mục đích các chiến lược hình thành vốn trực tuyến mới như gây quỹ cộng đồng và STO. Sản phẩm cũng nhằm mục đích tăng niềm tin, sự tự tin và an toàn cho các nhà đầu tư tiềm năng đảm bảo rằng nhà phát hành được bảo hiểm. Theo Ty Sagalow, Giám đốc điều hành của Assently, các bên đã tìm cách tăng bảo lãnh phát hành. Các bản phát hành nêu rõ:

Lau CrowdProtector cung cấp sự bảo vệ cho Nhà phát hành trước các khiếu nại và kiện cáo của nhà đầu tư cũng như thông báo cho các nhà đầu tư rằng họ có thể lấy lại tiền đầu tư chính của mình nếu nhà phát hành sử dụng sai mục đích trong các tài liệu chào bán của họ, hoặc ăn cắp tiền. [[9009003]

Trong bản phát hành, lưu ý rằng cho đến gần đây, đầu tư vào các công ty tư nhân đã có sẵn cho các nhà đầu tư được công nhận, – có giá trị ròng cao hơn 1 triệu đô la, hoặc kiếm được thu nhập vượt quá 200.000 đô la – để lại một lượng lớn các nhà đầu tư tiềm năng bên lề.

AXA XL được cho là công ty bảo hiểm lớn thứ hai ở châu Âu, cũng cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro và tái bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm trên toàn cầu. Năm 2018, lợi nhuận ròng của công ty đã được báo cáo là 2,14 tỷ euro (2,42 tỷ USD), đã giảm 66% so với một năm trước đó. Đồng thời, thu nhập của công ty năm 2018 đã tăng ba phần trăm, với cổ tức tăng sáu phần trăm lên 1,34 euro (1,52 đô la) mỗi cổ phiếu.

Trở lại năm 2015, AXA XL tiết lộ kế hoạch sử dụng Bitcoin (BTC) ) cho kiều hối để hợp lý hóa các khoản thanh toán trên toàn thế giới. Vào thời điểm đó, công ty tuyên bố rằng nhiều trường hợp sử dụng liên quan đến Bitcoin vẫn chưa được khám phá.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào tháng 2, công ty bảo mật blockchain và dịch vụ ví tiền điện tử BitGo đã công bố kế hoạch cung cấp bảo hiểm tiền điện tử thông qua Lloyd's of London . Các khách hàng của Ví doanh nghiệp BitGo sẽ có khả năng mua bảo hiểm cho các tài sản kỹ thuật số của họ được giữ trên dịch vụ Ví doanh nghiệp và dịch vụ giám sát của BitGo.

Báo cáo bổ sung của Adrian Zmudzinski ]Nguồn Cointelegraph