Sàn giao dịch tiền điện tử liên bang (ICE) – công ty đã giao dịch tiền điện tử tổ chức Bakkt, công ty đã thông báo vào ngày 29 tháng 4 Trong một bài đăng trên blog, Bakkt đã công bố một số biện pháp mới trong nỗ lực rõ ràng của mình nhằm kích thích phản hồi theo quy định, bao gồm cả việc mua lại Công ty Giám sát Tài sản Kỹ thuật số (DACC). Nhóm của DACC cũng sẽ tham gia Bakkt, và bài đăng trên blog lưu ý rằng sự hỗ trợ tự nhiên của 13 bộ phận của DACC và hơn 100 tài sản sẽ đóng vai trò là một máy gia tốc quan trọng. Hồi

Bài đăng nói rằng Bakkt đã nộp cho New York Bộ Dịch vụ Tài chính phê duyệt để trở thành một Người giám sát đủ điều kiện là một công ty ủy thác tài sản kỹ thuật số.

Bài viết này sẽ được cập nhật.Nguồn Cointelegraph