Trang web cộng đồng nhà phát triển chính StackOverflow đã khảo sát gần 90.000 nhà phát triển và kết quả được công bố vào ngày 9 tháng 4 cho thấy 80% các tổ chức hiện không sử dụng blockchain.

Đồng thời, 12,7% các nhà phát triển đã trả lời rằng các tổ chức sử dụng blockchain cho các ứng dụng phi tiền tệ, 4% cho các ứng dụng liên quan đến tiền điện tử, 2,1% chấp nhận tiền điện tử khi thanh toán và 1,3% đang thực hiện tiền điện tử của riêng họ. StackOverflow cũng tuyên bố rằng các nhà phát triển ở Ấn Độ có nhiều khả năng nói rằng các tổ chức của họ đang sử dụng công nghệ blockchain.

Phần quan trọng nhất của các nhà phát triển, 29,2%, tin rằng blockchain hữu ích trên nhiều lĩnh vực và có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách Tuy nhiên, 26,2% cho rằng nó hữu ích như một công nghệ lưu trữ hồ sơ bất biến và không sử dụng như một loại tiền tệ, và chỉ 12,2% tin rằng nó hữu ích cho các ứng dụng tiền tệ phi tập trung.

về tác động của việc khai thác Proof of Work đối với môi trường, 15,6% số người được hỏi lưu ý rằng họ nghĩ rằng blockchain là việc sử dụng tài nguyên vô trách nhiệm. Cuối cùng, 16,8% tin rằng công nghệ blockchain chỉ là mốt nhất thời. Báo cáo tuyên bố rằng sự lạc quan liên quan đến tính hữu ích của công nghệ blockchain chủ yếu tập trung ở các nhà phát triển trẻ và ít kinh nghiệm hơn:

Hồi đáp Người có kinh nghiệm càng nhiều thì càng có khả năng nói rằng công nghệ blockchain là một Theo một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi công ty kiểm toán Big Four KPMG.

Như một báo cáo gần đây được thực hiện bởi công ty kiểm toán Big Four KPMG.

Một khảo sát KPMG khác, kết quả được công bố vào cuối tháng 2, cho thấy 48% giám đốc điều hành cấp C tin rằng blockchain có khả năng thay đổi cách họ kinh doanh trong ba năm tới.Nguồn Cointelegraph