Theo khảo sát của các nhà đầu tư tổ chức do Hội đồng kinh doanh Blockchain toàn cầu (GBBC) thực hiện, 19% tin rằng tài sản kỹ thuật số sẽ được đầu tư thường xuyên vào và được giao dịch vào năm 2021. Kết quả của cuộc khảo sát đã được chia sẻ với Cointelegraph vào ngày 14 tháng 2.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 12 năm 2018 và tháng 1 năm 2019 bởi công ty nghiên cứu thị trường PollRight và bao gồm phản hồi từ 71 nhà đầu tư tổ chức toàn cầu, bao gồm vốn cổ phần tư nhân, quỹ phòng hộ và quỹ hưu trí.

Theo khảo sát, sự tăng trưởng của ngành tài sản kỹ thuật số có thể làm tăng thị trường chào bán tiền xu ban đầu (ICO), vì 16% những người được khảo sát trả lời rằng họ sẽ đầu tư trong lĩnh vực đó trong vòng ba năm.

Trong khi một nhóm lớn hơn, 41%, tin rằng các nhà đầu tư tổ chức sẽ chỉ tham gia vào lĩnh vực ICO trong năm năm tới, 23% cũng tái nói rằng họ không thấy tiềm năng đầu tư trong thị trường ICO.

Sandra Ro, CEO của GBBC, nhấn mạnh trong thông cáo báo chí rằng vào năm 2027, tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số sẽ chiếm ít nhất 10% toàn cầu GDP.

Tháng trước, GBBC đã công bố hai cuộc khảo sát khác liên quan đến các nhà đầu tư tổ chức. Như Cointelegraph đã báo cáo vào ngày 22 tháng 1, một cuộc thăm dò cho thấy phần lớn số người được hỏi (63%) quan sát thấy sự thiếu hiểu biết về công nghệ blockchain trong số các giám đốc điều hành kinh doanh cấp cao.

Sau đó vào tháng 1, GBBC đã báo cáo dữ liệu cho thấy rằng một số lượng đáng kể các nhà đầu tư tổ chức (40 phần trăm) coi phát minh công nghệ blockchain là sự đổi mới công nghệ quan trọng nhất kể từ khi phát minh ra internet, như Cointelegraph đã viết vào ngày 25 tháng 1

Gần đây, quỹ quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale Các khoản đầu tư đã trình bày báo cáo Q4 2018 của họ, lưu ý rằng các nhà đầu tư tổ chức chịu trách nhiệm cho phần lớn các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số, chiếm 66% tổng số nhà đầu tư, như Cointelegraph đã báo cáo vào ngày 15 tháng 2Nguồn Cointelegraph