Công suất mạng sét của Bitcoin vượt quá 2 triệu đô la mặc dù thị trường gấu

Công suất của mạng Lightning (BTC) Bitcoin (LN) đã vượt 2 triệu đô la vào Chủ nhật, ngày 23 tháng...

Xem nhiều