Các token BitTorrent được bán hết trong vòng 15 phút, kiếm được hơn 7 triệu đô la

Việc bán mã thông báo BitTorrent (BTT) trên nền tảng Binance Launchpad đã kết thúc vào ngày 28 tháng 1,...

Xem nhiều