Dấu chân carbon Bitcoin thấp hơn suy nghĩ trước đây

Nghiên cứu mới đã thách thức nhận thức rằng việc khai thác Bitcoin (BTC) là không thể hòa giải được...

Xem nhiều